Policja jeleniogórska informuje, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. W związku z reżimem sanitarnym osoby te muszą posiadać maseczkę, długopis i rękawiczki jednorazowe.

Dlaczego warto wstąpić do Policji?
Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
•    ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
•    stabilne, stałe zatrudnienie;
•    wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych;
•    wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3880 zł, a osobom do 26 roku życia 4220 zł na rękę;
•    nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
•    prawa emerytalne po 25 latach służby;
•    możliwość doskonalenia zawodowego;
•    możliwość rozwoju zawodowego;
•    prestiż zatrudnienia;
•    służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji;
•    wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;
Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Najbliższe nabory do Policji:
•    7 marca 2022 roku,
•    14 czerwca 2022 roku,
•    2 sierpnia 2022 roku,
•    19 września 2022 roku,
•    29 grudnia 2022 roku.
Zapraszamy – dołącz do garnizonu policji jeleniogórskiej. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 312 24.Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również  na stronie Komendy Głównej Policji.
podinspektor Edyta Bagrowska