W dniach od 30.112022 – 03.12.2022r. w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” odbyła się wizyta studyjna u Partnera stowarzyszonego Metropolitan Police Service w Londynie, Serious Crime Directorate Kent Police w Wielkiej Brytania. Uczestnikami delegacji byli przedstawiciele Policji z trzech województw oraz reprezentanci polskich instytucji min. prokuratury, straży granicznej,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Podczas przeprowadzonych spotkań przedstawiciele strony polskiej oraz funkcjonariusze  Metropolitan Police Service w Londynie, Serious Crime Directorate Kent Police w Wielkiej Brytani poruszyli problematykę handlu ludźmi, rodzaje przestępstw z nim powiązanych oraz praktyczne aspekty zwalczania tego typu zjawisk zarówno po stronie Polskiej, jak i Wielkiej Brytanii.
Omówiono stan zagrożenia przestępczością handlu ludźmi w Polsce na przełomie ostatnich lat opierając się na przykładach wybranych spraw z Polski. Natomiast londyńscy partnerzy projektu przedstawili policyjne aspekty dotyczące zwalczenia przestępstw handlu ludźmi oraz  obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa  angielskiego .
Dyskusja pomiędzy polskimi i angielskimi partnerami pozwoliła zarówno na wymianę doświadczeń  w walce  z tego  typu przestępstwami, jak i zapoznanie się ze skalą problemu i sposobami zapobiegania i zwalczania tego zjawiska w poszczególnych państwach.
Podczas wizyty studyjnej polskiej delegacji odbyło się spotkanie w Ambasadzie Polski w Londynie.  Przedstawiciele Polskiej Policji z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego gościli u Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Pana Piotra Wilczka.
W konferencji uczestniczyli  również oficerowie łącznikowi polskiej Policji. Przy  ich zaangażowaniu  i udziale spotkanie to pozwoliło na  zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami.


zespół prasowy KWP w Szczec inie / IK